Zoekresultaten

Aanpak risico-inventarisatie en -evaluatie gevaarlijke stoffen

… . De eerste twee van deze stappen vallen onder de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).       Stap 1 … die hoger in de arbeidshygiënische strategie staan, zoals aanpak van de bron, werken met meer gesloten systemen of …

RI&E gevaarlijke stoffen

… gegeven van de blootstelling (1 t/m 5). Vervolgens is het risico berekend door deze getallen te … meer informatie over control banding lees je het artikel aanpak risico inventarisatie en evaluatie gevaarlijke stoffen.      … RI&E …

Beschrijf alleen de grootste risicobeperkende maatregelen

Risico-inventarisatie: moeten alleen de gevaren en risico’s worden … Beschrijf niet te veel. De risico-inventarisatie en -evaluatie (de RI&E) is een mooi instrument, zeker als het … van de risico’s (de ‘ diagnose ’) en een plan van aanpak (het ‘behandelplan ’) om de bij de inventarisatie

Hoe blootstelling aan gevaarlijke stoffen onderzoeken?

… direct te gaan meten voorbij gegaan aan de voorgestelde aanpak in de NEN689 norm van mei 2019. NEN689: Blootstelling … te volgen.   Arbobesluit artikel 4.2. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen 1. Indien werknemers …

Psychosociale arbeidsbelasting in de bouwsector

… in onderstaand artikel. Helaas worden psychosociale risico’s in bouwbedrijven minder goed (h)erkend. Binnen het … en agressie op het werk aan de hand van de risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E). Daaropvolgend moet hij de nodige acties nemen en een plan van aanpak opstellen (artikel 2.15 van het Arbobesluit). De …

Streven naar betere (toetsingen) RI&E’s

… Dit om daarmee via deze weg te trachten het niveau van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) op een hoger … deskundigen wordt dan ook gezien het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie en het adviseren over … risico’s, maar veelal op symptoomniveau. In het plan van aanpak staat vervolgens beschreven hoe deze symptomen moeten …

Veiligheid en milieu: strijdig, overlappend, complementair of juist elkaar versterkend

… worden beschreven: Managementsystemen Gezamenlijke aanpak veiligheid en milieu Verankering in de organisatie … organisatie wordt onderzocht op arbo en milieu volgens de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) en de …

Bijzondere groepen, minder bijzonder dan gedacht

… behoren, zijn de kwetsbaren in het arbeidsproces. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) krijgen deze groepen alle … in de bedrijven en kantoren. De RI&E met het Plan van aanpak besteedt hieraan aparte aandacht. De arbowetgeving …

Safety en security: synergie of spanningveld?

… Holmes’ om zich heen naar gevaarsbronnen en de mogelijke risico’s die daaruit kunnen ontstaan. De securitymedewerker … hebben in deze stoffen, immers in de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie moeten alle gevaarsbronnen … behulpzaam kan zijn bij bovenbeschreven security-aanpak. Als bovendien in het kader van bronaanpak voorkómen …

Bewust werken met nanodeeltjes

… hun toepassing vinden in transparante zonnebrandcrèmes. Risico’s van nanodeeltjes Vastgesteld is dat de aanwezigheid … de beheersmaatregelen, opnemen in een RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie). In deze RI&E moeten ook de … dient dit te worden opgenomen in het plan van aanpak. Aangegeven moet worden op welke manier de risico’s …

Nieuwe criteria waaraan een RI&E moet voldoen

… het toetsen en daarmee ook voor het opstellen van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) geformuleerd. In dit artikel … en wetenschappelijk onderbouwde grenswaarden.   Plan van aanpak Maatregelen moeten zijn voorgesteld om de gevaren weg …

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij arbeidsmiddelen

… in de praktijk wordt gedaan. Pbm of andere maatregel? De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geeft hopelijk antwoord … zijn bijvoorbeeld: de resultaten van de RI&E; het Plan van Aanpak van de RI&E; de arbocatalogus; de verplichting om pbm …

Gemiste kansen door te strikt gebruik AVG

… voorafgaande aan het uitvoeren van de RI&E Doel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is om een goede diagnose … arborisico’s en op basis daarvan in een plan van aanpak voorstellen te doen om die risico’s te reduceren. Een …

Hoe krijg je een onwillige manager mee?

… dat een van je hoofdtaken is om te zorgen dat er een goede risico-inventarisatie en -evaluatie komt. Je hebt hierin actie … blijft volharden, dan wordt er weinig met het plan van aanpak gedaan en wordt je verdere werk in dat bedrijf als …

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen: samen aanpakken!

… van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit zijn:  De risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) en nader onderzoek naar … belangrijke bijdrage leveren. 3. Maatregelen nemen Bij de aanpak van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is de …

Verdiepende inventarisatie gevaarlijke stoffen

… straling, silica en dieseluitlaatgassen verhoogt het risico op longkanker. (1 en 2) Wanneer er met sommige stoffen … zijn ook maatregelen nodig; deze kunnen in een plan van aanpak worden opgenomen. Categorie groen Tot slot blijft een … Borgen De laatste stap in de ‘verdiepende inventarisatie gevaarlijke stoffen’ is de borging. Met behulp …

Risico’s gevaarlijke stoffen niet op orde? Geen waarschuwing, direct boete

… orde hebben en pas met het gevaarlijke stoffendeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aan de slag gaan als de … die op de werkvloer voorkomen geïnventariseerd en wordt de aanpak van die risico’s uitgewerkt. Voor bedrijven die werken …

Wijziging arbowetgeving: RI&E en zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

… in verband met een nieuwe opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie inzake risico’s zware ongevallen … gevaarlijke stoffen. Met daarbij uiteraard een plan van aanpak waarin voldoende doeltreffende maatregelen staan om de …

Gevaarlijke stoffen managen

… andere invulling worden gegeven door het uitvoeren van een risico-inventarisatie & - evaluatie, waarin de aard, mate en duur … Deze kunnen worden opgenomen in het plan van aanpak, om aan te tonen dat gestreefd is naar een zo beperkt …

Hoe geef je praktisch invulling aan een gevaarlijke stoffenbeleid?

… medewerkers ermee in aanraking kunnen komen en wat de risico’s zijn. En je moet in kaart brengen hoe met de … van de RI&E op dat moment niet praktisch om de nadere inventarisatie naar gevaarlijke stoffen tijdens de uitvoering … voeren. Dan is het noodzaak het als actie in het plan van aanpak op te nemen. Deze verdiepende RI&E behoeft dan ook nog …

Beroepsziekte 2: Gezondheidseffecten van schadelijke stoffen

… van de arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door dergelijk werk. Risico op blootstelling is er vooral in situaties die … medisch onderzoek zijn onderdelen van een systematische aanpak. Als er een vermoeden is op schade is onderzoek in een … voor preventiemedewerkers. Een verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie met een risicoschatting bij …

Composietbedrijven beheersen risico’s blootstelling onvoldoende

… Bedrijven die werken met composieten kennen en beheersen de risico’s op blootstelling aan gevaarlijke stoffen … begeleiden bij de implementatie hiervan. In een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) dienen alle risico’s op … en gewogen (evaluatie) waarna een plan van aanpak opgesteld moet worden om deze risico’s aan te pakken …

Ken jij de arborisico’s?

… als dit had waarschijnlijk voorkomen kunnen worden als de risico’s binnen de organisatie bekend waren, waardoor deze … binnen een organisatie. De Arbowet stelt daarom een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met een daarbij behorende plan van aanpak verplicht. Deze RI&E en plan van aanpak vormen de …

Verplichte risico-analyses

… voeren (artikel 3 Arbowet). Daarbij zijn risico-inventarisaties en -evaluaties verplichte … activiteiten. Het opstellen van een schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op het gebied van … en genomen en te nemen beheersmaatregelen / Plan van Aanpak = meerjaren arboplanning (art. 5 Arbowet): verplichte …

Gevaarlijke taalproblemen

… werknemers. Stichting Lezen & Schrijven helpt bij de aanpak van laaggeletterdheid. Marlies Olthuis, themamanager … zijn. De lezer begrijpt het simpelweg niet.’ Taal als risico Lindhout zag als inspecteur-specialist bij de … Daarom pleit hij voor het opnemen van taal in risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E’s). Een andere …