De nieuwe ARIE-regeling is van kracht

Nieuwe Aanvullende RI&E gaat in samen met Omgevingswet

De nieuwe ARIE-regeling is van kracht geworden. Vanaf 1 januari 2023 is de ARIE (Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie) in gegaan. Dit ter opvolging van de oude regeling uit 2005. Wat is er precies veranderd?

 

Scope: grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen

Bedrijven met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen kunnen risico’s vormen voor hun werknemers en de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan brand, explosies en gifwolken.

In de wetgeving zijn daarom regels gesteld voor bedrijven met deze grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Die bedrijven worden op basis daarvan ingedeeld in:

  • Brzo-bedrijven: de zogenaamde Hogedrempelinrichtingen en Lagedrempelinrichtingen volgens het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)
  • ARIE-plichtige bedrijven
  • Bevi-bedrijven (Besluit externe veiligheid Inrichtingen).

Voor deze bedrijven gelden zwaardere veiligheidsregimes, die niet alleen dienen om de medewerkers tegen de risico’s van de gevaarlijke stoffen te beschermen, maar ook sterk gericht zijn op het voorkómen van schade naar de omgeving (externe veiligheid).

De Brzo-regelgeving focust meer op extern: milieuveiligheid, de omwonenden en de openbare orde. In artikel 1 van het Brzo...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Gevaarlijke stoffen