PGS37-2: richtlijn voor de tijdelijke opslag van lithiumhoudende energiedragers

Li-ion accu's en batterijen

Algemeen

In PGS 37 staan veiligheidseisen voor lithiumhoudende energiedragers. Deze richtlijn gaat over de veilige omgang met Energie Opslag Systemen (buurtbatterijen) en veilige opslag van lithium batterijen en accu’s. 

Bij de opslag van batterijen kan door verschillende oorzaken brand- of explosiegevaar ontstaan. PGS 37 bevat eisen en maatregelen voor het veilig opslaan van deze energiedragers. Doel van de richtlijn is de kans op een incident en de gevolgen daarvan zo klein mogelijk te houden. PGS 37 is vanaf 2024 wettelijk van kracht

PGS-37 bestaat uit de twee delen PGS 37-1 en PGS 37-2

  • PGS 37-1: opslag van elektriciteit in Energie Opslag Systemen (EOS). Deze richtlijn gaat over eisen voor veilige omgang met energiesystemen op locatie. Van een Energie Opslag Systeem is sprake bij een vermogen van minstens 20 kilowattuur. Bij PGS 37-1 gaat het om eisen voor veilige omgang met energiesystemen die op een locatie in werking zijn. Buurtbatterijen zijn hiervan het meest bekende voorbeeld.
  • PGS 37-2: tijdelijke opslag van lithiumhoudende energiedragers. Deze richtlijn geldt voor bedrijven die lithiumhoudende energiedragers opslaan, zoals verkopers, distributiecentra, opslagbedrijven en...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Gevaarlijke stoffen