Veiligheidsartikelen

17-09-2018 - advertorial
Vergroot het bewustzijn op de werkvloer voor veilig werken met chemische producten
>
De vloer stortte deels in doordat platen anders waren gelegd en er niet was nagedacht over de gevolgen hiervan
18-10-2018 - redactie
De bouw blijft te weinig oog houden voor de veiligheid. Pak je verantwoordelijkheid, stelt de Onderzoeksraad.
>
VR en een veiligere werkomgeving
15-10-2018 - Ronald Eenkhoorn
Veel bedrijven hebben moeite het veiligheidsgedrag op de werkvloer te verbeteren. Virtual reality kan helpen.
>
Neem maatregelen voor een veilig werkklimaat
11-10-2018 - Wim van Alphen
Gedragsprogramma’s hebben een beperkt rendement. Veel efficiënter is het om te investeren in andere maatregelen.
>

Veiligheidstools recent

27-09-2018 - Sara Bossers
Er bestaan verschillende tools die je kan gebruiken om psychosociale risico’s te identificeren in je bedrijf...
>
Verplichte PBM gelden voor iedereen, ook voor de directeur
13-09-2018 - Djanko
Werkgevers zijn verplicht om hun personeel persoonlijke beschermingsmiddelen te geven om hen te behoeden voor risico...
>
Bedrijfsarts gevaarlijke stoffen
25-06-2018 - redactie
Mensen kunnen tijdens het werk aan een veelheid aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. Hoe te handelen is complex...
>