Formulier melding incident

Waar gewerkt wordt, komen incidenten voor. Zo kan iemand van een trap of steiger vallen of kan er materiaal naar beneden vallen. Het registreren van dit soort incidenten is van groot belang voor het vaststellen van wat er nu precies is gebeurd en de aansprakelijkheid. Met het (niet) melden van incidenten en ongevallen valt of staat het vervolg. Dit formulier helpt je om incidenten goed te registreren.

Geïnteresseerd in het onderwerp? Kijk o.a. naar het artikel over ongevallenanalyse, de toolbox over voorkomen van ongevallen, het stappenplan melden en onderzoeken van incidenten, de flowchart aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen.