Gemiste kansen door te strikt gebruik AVG

Arbo en de AVG: ze lijken haaks op elkaar te staan. In menig bedrijf wordt AVG gebruikt om bepaalde arboverplichtingen niet uit te voeren. AVG wordt dan als 'excuus' gebruikt. Maar is dit wel terecht?

AVG en arbozaken

De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie, dus ook binnen Nederland. Internationaal heet de wet General Data Protection Regulation (GDPR).

Door de AVG gelden voor bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken van klanten, personeel of andere personen meer verplichtingen bij het verwerken van deze persoonsgegevens dan voorheen. De privacyrechten van de klanten, personeel of andere personen zijn met de AVG versterkt en uitgebreid. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen.

In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Hoe past de AVG bij arbozaken? Enkele voorbeelden.

 

Raadplegen bedrijfsarts voorafgaande aan het uitvoeren van de RI&E

Doel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is om een goede diagnose op te stellen van de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Arbobeleid