RI&E gevaarlijke stoffen

Opslag van gevaarlijke stoffen

Bijgaand exceldocument is een voorbeeld van een registratie van gevaarlijke stoffen voor het maken van een verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen.

In het exceldocument is de hazardklasse (1 t/m 5) aangeduid op basis van de H-zinnen en een schatting gegeven van de blootstelling (1 t/m 5). Vervolgens is het risico berekend door deze getallen te vermenigvuldigen. Immers de grootte van het risico is het product kans (blootstelling) x effect (hazard). 

Op basis van de gevaarseigenschappen en de blootstelling aan de stoffen zijn ze in te delen in risicocategorieën (bands). Dit geeft dan de mogelijkheid een prioritering op basis van de gevonden risicocategorieën door te voeren door met beheersmaatregen eerst de grootste risico’s aan te pakken, daarna de midden-risico’s en tenslotte de kleinste risico’s. Om te bepalen welke stoffen als eerste en welke stoffen later worden bekeken, kan de methode control banding worden toegepast.

Voor meer informatie over control banding lees je het artikel aanpak risico inventarisatie en evaluatie gevaarlijke stoffen. 

 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar