Hoe blootstelling aan gevaarlijke stoffen onderzoeken?

Beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen

Volgens de wet moet de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in kaart worden gebracht. Dit is wettelijk voorgeschreven in artikel 4.2 van het Arbobesluit. Heel duidelijk wordt vervolgens aangegeven dat voor het doeltreffend vaststellen van het blootstellingniveau gebruik wordt gemaakt van geschikte, genormaliseerde meetmethodes, dan wel andere voor het doel geschikte meetmethodes of kwantitatieve evaluatiemethodes.

In de praktijk wordt dit vaak ingevuld door direct een meetplan op te stellen en de blootstelling te gaan meten. Deze werkwijze is echter niet praktisch en jaagt bedrijven vaak onnodig op hoge kosten.

Bovendien wordt door direct te gaan meten voorbij gegaan aan de voorgestelde aanpak in de NEN689 norm van mei 2019.

NEN689: Blootstelling op de werkplek - Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen - Strategie om te voldoen aan de arbeidshygiënische  blootstellingsgrenswaarden’.

Deze norm geeft aan dat eerst een ’schouw’ moet worden gedaan. De norm noemt dat een ‘basic characterization’. In de oude NEN689 (april 1995) werd deze werkwijze ook al voorgesteld, daar ‘initiële beoordeling’ genoemd.

 

In die ‘schouw’ worden drie stappen gezet:

  1. Identificeren...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Gevaarlijke stoffen