Aanpak risico-inventarisatie en -evaluatie gevaarlijke stoffen

Beoordeel gevaarlijke stoffen op gezondheidsrisico's

In vier stappen kunnen de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen worden bepaald. Om te bepalen welke stoffen als eerste en welke stoffen later worden bekeken, kan de methode control banding worden toegepast. Aan de hand van de grenswaarden en de mate van blootstelling worden de stoffen ingedeeld in een matrix. Pak dit efficiënt aan. Het beoordelen van stoffen kan een enorme klus zijn.

 

Vierstappentraject gevaarlijke stoffen

Bij de beoordeling van de gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen kan het volgende traject worden gevolgd (gehanteerd door de inspectie-SZW). Deze wordt beschreven in www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen. De eerste twee van deze stappen vallen onder de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

 

 

 

Stap 1

Inventarisatie en registratie: met welke gevaarlijke stoffen wordt er gewerkt en zijn deze stoffen geregistreerd?

In deze stap worden alle stoffen in kaart gebracht, zowel de enkelvoudige stoffen als de mengsels. Van de mengsels dient de samenstelling in componenten te worden vastgelegd.  Van de stoffen en componenten worden de gevaren geregistreerd. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de H(azard)-zinnen uit de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Gevaarlijke stoffen