Hoe om te gaan met je geweten?

Wanhoop

Wat als op papier aan alle regels is voldaan, maar er in de praktijk de nodige risico's liggen? Wat doe je dan? Enkele concrete voorbeelden.

Een veiligheidskundige of arbeidshygiënist of preventiemedewerker voert al dan niet via een arbodienst een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit en legt de bevindingen daarvan vast in een gedegen RI&E-rapportage.

Deze voldoet aan alle criteria: alle arbeidsbelastende factoren zijn in kaart gebracht en qua grootte gewogen. In een plan van aanpak zijn verbetermaatregelen geformuleerd om de geconstateerde risico’s te reduceren, netjes conform de volgordelijkheid van de arbeidshygiënische strategie. Eerst bronmaatregelen dan collectieve technische maatregelen dan individuele organisatorische maatregelen en ten slotte het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Tijdens het uitvoeren van RI&E is een aantal zaken geconstateerd die gezondheidsbedreigend voor medewerkers zijn. In de RI&E-rapportage is aan deze zaken een hoge risicoscore toegekend.

Na enkele maanden blijkt bij een volgend bezoek dat met de aanbevelingen om die grote risico’s aan te pakken niets is gedaan. Het management heeft het RI&E-rapport in de lade gelegd en...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Arbobeleid