Aanpak basisrisicofactoren effectiever dan bestrijden symptomen

BRF onderzoeken

Hoe geef je op een praktische wijze invulling aan de nieuwe eis dat in de RI&E ook naar de achterliggende grondoorzaken moet worden gekeken?

Vanaf 1 juli 2022 gelden nieuwe toetscriteria die aan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden gesteld. Een heel belangrijke daarvan is dat in de RI&E niet meer mag bestaan uit het opsommen van symptomen, maar dat bij de risico’s ook gekeken moet worden naar de achterliggende oorzaken die aan die symptomen ten grondslag liggen.

Een aanpak die in de ongevalsanalyse gebruikelijk is: niet alleen kijken naar de directe oorzaken van een incident, maar verder kijken en onderzoeken hoe die directe oorzaken hebben kunnen ontstaan. Wat zijn de achterliggende oorzaken?

Uitleg BRF en grondoorzaken

Bij het ontstaan van risico’s en effecten zoals ongevallen of beroepsziekten is vaak sprake van een driedeling:

  • Directe factoren/oorzaken. Directe factoren treden op het moment van een ongeval of blootstelling. Voorbeelden zijn het niet gebruiken van een afzuigsysteem bij gevaarlijke stoffen, het snel even werken zonder valbeveiliging of het werken aan een wankele constructie. De handelingen zijn vaak door de betrokkene te beïnvloeden.
  • Grondo...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Arbobeleid