Voorkom explosies door vonken van gereedschap in ATEX-zones

Alleen als een bedrijf heeft vastgesteld dat gereedschap geen explosies kunnen veroorzaken, mogen die in ATEX-zones worden gebruikt. Welke procedures doorloop je om zeker te weten dat een telefoon, zaklamp of slijpmachine bijvoorbeeld geen vonken veroorzaakt?

In 2020 kondigde de Inspectie SZW aan strenger te handhaven op het gebruik van veilig gereedschap in exposieve atmosferen (ATEX). Dat gebeurde nadat de wetgeving met betrekking tot het toe te passen beleid door werkgevers voor werkzaamheden in deze explosieve zones is aangescherpt.

Het risico op explosiegevaar komt het vaakst voor binnen branches zoals de (petro)chemie, de verf-, papier-, voedingsmiddelenindustrie of houtverwerkende bedrijven. Meestal gaat het om werkzaamheden door operators, installateurs, onderhoudsmonteurs en contractor medewerkers aan (proces)installaties en machines.

Elk bedrijf dat gevarenzones als bedoeld in artikel 3.5d, vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit (ATEX-zones) heeft op hun terrein, moet in het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) procedures en/of instructies opnemen die regelen dat in ATEX-zone apparatuur pas in gebruik wordt genomen als gebleken is dat aan het gebruik van die...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Procesveiligheid