Chris Pietersen

Functie
Directeur/ veiligheid adviseur SSC BV
Curriculum Vitae

Chris Pietersen heeft een lange ervaring in Industriële Veiligheid. Na de studie aan de TU Delft heeft hij een aantal jaren bij Shell gewerkt. Daarna bij TNO in dienst getreden en heeft daar een afdeling Veiligheid geleid. In die periode heeft hij onder andere de Bhopal- en Mexico City rampen ter plekke onderzocht. Mede op basis daarvan is hij door TNO onderscheiden met de titel ‘Senior Research Fellow’. In 2010 heeft hij een boek gepubliceerd over de lessen uit die rampen en de mate waarin we die nog kennen.

Sindsdien gewerkt als adviseur voor industriële- en procesveiligheid. Hij is oprichter en directeur van Safety Solutions Consultants (SSC), een voormalig TNO bedrijf. In die hoedanigheid adviseert hij bedrijven op alle aspecten van Veiligheidsmanagement.

Hij is moduleleider en docent op dit gebied bij de HVK opleiding van PHOV en geeft  met SSC trainingen op het gebied van HAZOP/ SIL en Tripod incident analyse. Verder was hij lid van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen en betrokken  en senior onderzoeker bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Website Safety Solutions Consultants (SSC): www.safety-sc.com

blog: veiligheidsvisie.wordpress.com