Pak de RI&E veel pragmatischer aan

Praktische aanpak RI&E, NEN689
Basic characterization bij de RI&E NEN689

Bij veel onderwerpen die bekeken worden tijdens de RI&E wordt in eerste ronde veel te diep gekeken. Dat terwijl een meer efficiënte aanpak mogelijk is door een eerste 'schouw' te houden en op basis daarvan al verbetermaatregelen te laten nemen. Dit bespaart veel tijd, moeite en geld.

Enkele voorbeelden voor een pragmatische aanpak

Geluid

In een productiehal wordt door verschillende machines veel geluid geproduceerd.

Tijdens de algemene RI&E wordt dit vastgesteld en wordt direct aanbevolen later een verdiepende RI&E geluid uit te gaan voeren inclusief dosismetingen met badges en instantane metingen. Dit om alle geluidsbronnen goed in kaart te brengen en vast te stellen in welke mate de geldende geluidsnormen van 80 en 85 dB(A) worden overschreden.

Andere aanpak

Een andere aanpak kan zijn deze verdiepende RI&E achterwege te laten en direct te beginnen met het nemen van voor de hand liggende maatregelen. Hieronder vallen: de grootste herrieschoppers in een afgescheiden ruimte plaatsen (als het werkproces dit toestaat), open geluidsbronnen afschermen, de ruimte aankleden met akoestisch materiaal om de versterking van het geluidsniveau door het indirecte geluid te...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Arbobeleid