Micro-organismen op de werkvloer

In deze serie van zeven artikelen wordt ingegaan op micro-organismen, de risico’s die zij kunnen vormen in arbeidssituaties en de beheersmaatregelen die daar tegen genomen kunnen worden. Dit eerste artikel over micro-organismen is een algemene inleiding en stelt aan de orde wat micro-organismen zijn, hun rol, de vorm en afmetingen, de naamgeving en de groeicondities.

Het gevaar van micro-organismen
Mensen worden continu en vrijwel overal – dus ook in de werksituatie – blootgesteld aan (micro)biologische gevaren. Blootstelling aan micro-organismen kan voor verschillende individuen grote verschillen in risico inhouden. Iemand met voldoende antistoffen wordt vrijwel niet ziek, terwijl iemand met een verzwakte afweer wel ziek wordt. Ook de gevolgen kunnen zeer sterk verschillen. Een rubella-infectie (rodehond) is bijvoorbeeld een vrij onschuldige infectieziekte, maar houdt een groot risico in bij zwangere vrouwen voor het ongeboren kind. Onbedoelde blootstelling aan legionellabacteriën vormen voor mensen met een verminderde weerstand (ouderen, zieken) een groter risico dan voor gezonde volwassen personen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar