Risicobeheersing van micro-organismen

Het vijfde deel van de serie over micro-organismen gaat over risicobeheersmaatregelen. Risico’s van micro-organismen zijn te beheersen met zowel fysisch/technische maatregelen, organisatorische maatregelen als gedragsmaatregelen.

Elimineren van de risicobron
Bij de risicobeheersing wordt gewerkt conform de arbeidshygiënische strategie. Risicobeheersing begint bij het elimineren of aanpassen van de risicobron. Bij voorkeur schadelijke biologische agentia vervangen door biologische agentia die niet of minder gevaarlijk zijn voor de veiligheid of gezondheid van de werknemers en voor het milieu. Van belang is het om behalve aandacht aan primaire bronnen (de biologische stoffen zelf), ook aandacht te besteden aan de secundaire bronnen. Dit zijn plaatsen waar de micro-organismen zich kunnen vermeerderen door de aanwezigheid van voedingsstoffen, vocht en een gunstige temperatuur. Voorbeelden van zulke plaatsen zijn:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar