Wendel Post

Functie
Arbeidshygiënist
Organisatienaam
ArboKnowledge BV
Curriculum Vitae

Gecertificeerd arbeidshygiënist, werkzaam bij Arbo Unie (sinds 1997) voor MKB-bedrijven tot multinationals/ministeries. Daarvoor werkzaam geweest van de Erasmus Universiteit en Landbouw Universiteit als onderzoeker naar de vroegtijdige herkenning van luchtwegaandoeningen bij werknemers.

Vakgebieden/specialisaties:

  • Klimaat
  • RSI/KANS (kantooromgeving, industrie, school (inclusief leerlingen))
  • Trillingen (lichaamstrillingen en hand-armtrillingen)
  • Biologische agentia
  • Biologische (effect)monitoring
  • Beoordelingsmodellen blootstelling (gevaarlijke stoffen, trillingen)
  • Optische straling
  • Advisering/coaching preventiemedewerkers
  • Voorlichting (nieuwsbrief, activerende workshops) over uiteenlopende onderwerpen

Meer informatie via