De risico's van alleen werken

Risico's alleen werken

Een werknemer die alleen werkt, loopt - in het algemeen - hetzelfde (ongevallen)risico als een werknemer die zijn werk in het bijzijn van andere mensen uitvoert. Maar wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval, waardoor zijn risico groter wordt. Daarom zijn extra beheersmaatregelen nodig om de risico’s onder normale omstandigheden en bij te voorziene noodsituaties te beheersen.

Wat is alleen werken? 

Er is sprake van alleen werken als iemand buiten het gezichtsveld of de gehoorafstand van anderen werkzaamheden verricht.

Alleen werken komt in veel verschillende situaties voor. Het gaat om beroepen die min of meer continu in een zeker isolement worden uitgevoerd of situaties waarbij geen direct contact met anderen mogelijk is.

Voorbeelden van werknemers die alleen werken

  • Iemand die alleen in het bedrijfspand werkt, zoals in een kleine werkplaats, benzinestation, kiosk of winkel.
  • Iemand die apart van andere werknemers werkt, bijvoorbeeld in het magazijn van een fabriek of iemand die overwerkt, terwijl andere collega’s afwezig zijn of op een te grote afstand werken.
  • Werknemers die spreekuren houden, bij bijvoorbeeld uitkeringsinstanties.
  • Iemand die buiten de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Arbobeleid