Houd de bouwplaats stormproof

Print
Arbeidsmiddelen
Zet dixi's goed vast zodat ze niet weg- of omwaaien bij harde wind
Elke bouwplaats heeft er mee te maken: losliggende voorraad, gesloopte delen, verpakkingsmaterialen. Heel vaak is het geen enkel probleem om de spullen tijdelijk op een aparte plek op te slaan. Je hebt ze later nodig of ze worden nog afgevoerd. Houd er wel rekening mee dat materialen die in het spoor zijn gewaaid het treinverkeer stilleggen. Plastic op een snelweg kan leiden tot ernstige verkeersongevallen. Chemicaliën die omwaaien en waarvan de verpakking lek raakt, kunnen ernstige milieuschade of gezondheidsrisico’s veroorzaken. Alle reden dus om dit soort risico's te voorkomen.

Ervaring leert inmiddels dat het klimaat verandert. Extreem weer komt vaker voor. Het kan plotsklaps hard gaan waaien. De combinatie van wind en losliggende of -staande materialen resulteert maar al te vaak in onveilige situaties die eenvoudig vermeden kunnen worden.

Harde wind wordt vaak - al dan niet terecht - aangekondigd. Maar bedenk altijd dat het weer wisselvallig en ook steeds wispelturiger wordt. Het kan zomaar van een prachtige zomerdag omslaan naar een onweersbui met hele heftige windstoten.

Om te voorkomen dat een uitvoerder of storingsdienst het bed uit wordt gebeld om iets uit een spoor of van een weg te gaan halen, is het beter al bij het begin van een project te bedenken hoe je met deze materialen omgaat. Hoe je gaat voorkomen dat ze wegwaaien.

Denk hierbij onder meer aan het degelijk neerzetten van schrikhekken. De hekken zijn van zichzelf niet zo zwaar dat ze blijven staan als het wat steviger waait. Maar al te vaak waaien ze om waardoor ze èn niet meer de waarschuwingsfunctie hebben zoals bedoeld, maar vaak zelfs een gevaarlijke situatie voor het verkeer veroorzaken. Door deze standaard al te verstevigen door het plaatsen van extra gewicht op de voet wordt dit voorkomen.

Windvangers

Bouwhekken die volgehangen zijn met infopanelen worden windvangers. Houd daarom voldoende ruimte open waardoor de wind de vrije weg kan gaan. Veranker alle materialen die bijvoorbeeld op containers worden gelegd. De wind blaast joekels van bomen om. PVC-buizen zijn in vergelijking daarmee wattenbolletjes en kunnen ver weg worden geblazen!

Zorg voor een af te sluiten of af te dekken container voor het opslaan van plastic, isolatiemateriaal, piepschuimen blokken en ander licht materiaal dat niet meer verpakt is en zorg ervoor dat de wel verpakte materialen niet teveel wind kunnen vangen.

Denk ook aan los afval zoals koffiebekers en plastic flesjes die bijvoorbeeld bij het bouwafval zijn gegooid. Dit is sowieso niet wenselijk en kan - als er een ontstekingsbron in de buurt is - ook een brandrisico vormen, maar het komt nog steeds veel voor. Deze lichte items worden tijdens een storm eenvoudig weggeblazen en vormen vaak niet direct een risico, maar zorgen er wel voor dat de bouwplaats en omgeving er slordig bij komen te liggen.

Rekening houden met weersomstandigheden is één ding, maar ook met de omgeving moet rekening gehouden worden. Heb je wel eens een omgewaaide dixi van binnen gezien? Geen pretje…. Ook kunnen de mobiele toiletten omwaaien, maar voor sommigen is het een sport ze om te duwen. Is er een mogelijkheid de dixi ergens aan vast te maken? Lantaarnpaal of hekwerk? Maak er gebruik van! De wc vastzetten met spanbanden helpt ook. Denk niet dat een dixi een goede schuilplek is bij storm onweer, het hokje is niet geaard!

Grijpafstand

Bij werken op en rond perrons moet bij het verlaten van de werkplek altijd gecheckt worden of er geen materialen binnen grijpafstand liggen. Stukken tegel, grind en andere materialen die gebruikt kunnen worden om naar treinen of in het spoor te gooien, moeten zodanig opgeslagen worden dat ze niet bereikbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een goed afgesloten hekwerk of door spullen niet achter te laten.

Ditzelfde moet gedaan worden wanneer gewerkt wordt in een binnenstad of in de buurt van een uitgangscentrum, de verleiding is voor sommige mensen te groot om er iets mee te doen waarvoor het niet is bedoeld.

Het allerbelangrijkste is, net als bij alle andere zaken om een project tot een goed einde te brengen, is vooraf te bedenken waar zich risico’s kunnen voordoen en hier al voordat het echt nodig is maatregelen op te nemen. Dit voorkomt dat je op het laatste moment, als de storm al is losgebarsten, je alles moet gaan opruimen en vastsjorren. Of erger: dat je moet verantwoorden waarom jouw materiaal een (ernstig) incident heeft kunnen veroorzaken.

Voorkomen

Hoe voorkom je nu dat je achter je materialen aan moet? Hier volgt een aantal tips.

  • Maak een (specifieke) risico-inventarisatie en neem daarin de risico’s door weersomstandigheden mee. Ga uit van het onverwachte, een onweersbui met rukwinden kan uit het niets opkomen. Ook in het weekend als het terrein gesloten is…. Een maatregel in deze inventarisatie zou moeten zijn het opstellen van een noodplan. Wat te doen als het toch misgaat?
  • Stel instructies op over het hoe te handelen bij storm en onweer. Wie houdt het weer in de gaten, wie waarschuwt wie, wie neemt de beslissing al dan niet het werk te stoppen? Hoe wordt bijvoorbeeld voorafgaande aan een storm gecontroleerd op mogelijke materialen die weg kunnen waaien (stormronde)? Je kan de maatregelen afhangen van de sterkte van de wind, bijvoorbeeld:
    • Level 1 = Windkracht 6 (>10.8 m/s); waarschuwen, geen hijsactiviteiten > 6 meter, geen losactiviteiten met tilchassis, geen gebruik hoogwerkers en niet werken op steigers.
    • Level 2 = Windkracht 7-9 (>13.8 m/s); Idem als level 1 + alle hijs activiteiten stoppen. Voorbereidingen bespreken voor stormschade beperkende maatregelen. Geen boten aansluiten of lossen > windkracht 8 (>17.2 m/s).
    • Level 3 = Windkracht 10-12 (>24.5 m/s); Idem als level 2 + BHV-organisatie

 

  • Regel controlerondes in, juist ook als het niet waait! Als je eenmaal in het systeem hebt dat materialen geborgd zijn en blijven zal je niet snel overvallen worden door die zeer snel opkomende onweersbui.
  • Zorg voor een adequate BHV-organisatie. Weet iedereen wat hem of haar te doen staat als er (ernstig) letsel of schade ontstaat?

 

Een filmpje van Ivo Evers op Twitter van een hol geslagen dixi laat het gevaar van losliggende materialen nog eens duidelijk zien.

Met dank aan Wes Kraaijeveld voor het mogen gebruiken van zijn foto.