Aansprakelijkheid werknemer voor schade aan auto van de zaak

Schade leaseauto en aansprakelijkheid

Wie is aansprakelijk bij schade aan de leaseauto die aan de werknemer ter beschikking is gesteld? Dit is een thema dat vele werknemers bezig houdt. Er zijn immers veel mensen met een (lease)auto van de zaak. 

Vaak wordt daarbij, in de autoregeling of berijdersovereenkomst, bepaald dat de werknemer een eigen risico verschuldigd is bij schade. Meestal wordt dat door de werknemer ook klakkeloos betaald in het geval van schade aan de auto. Is dat echter wel conform de toepasselijke wetgeving? 

Aansprakelijkheid werknemer  (7:661 B.W.)

In artikel 7:661 lid 1 B.W. is bepaald dat de hoofdregel is dat de werknemer niet aansprakelijk is voor schade die hij, in de uitoefening van de arbeidsovereenkomst, toebrengt aan zijn werkgever. Dat is alleen anders als er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid. 

Opzet of bewuste roekeloosheid betekent hier iets heel anders dan in het maatschappelijk verkeer of zelfs in het strafrecht. Door de Hoge Raad is overwogen dat er alleen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, in de zin van artikel 7:661 B.W., indien de opzet of het bewustzijn van de werknemer ook gericht zijn geweest op het ingetreden gevolg. 

Is een werknemer slordig, haastig of...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Arbeidsmiddelen