Het belang van V&G-coördinatie

Wie is verantwoordelijk voor welke fase en wat zijn de taken van de V&G-coördinator?

Door de toenemende complexiteit van het bouwproces, de omgeving waarbinnen wordt gebouwd, maar ook de directe omgeving waarop het bouwproces invloed kan hebben, neemt het belang van coördinatie alleen maar toe. 

Ook de opdrachtgever zelf realiseert zich dit. Daarom is het essentieel aandacht te besteden aan preventieve maatregelen voor veilig en gezond werken binnen het algehele bouwproces. Wie is verantwoordelijk voor welke fase en wat zijn de taken van de V&G-coördinator?

 

V&G-coördinatie is verplicht

Ons bouwproces is door de jaren heen complexer geworden. Dit heeft onder andere te maken met een opdrachtgever die vaker hogere eisen stelt aan het eindresultaat. Daarnaast moet de opdrachtnemer steeds meer rekening houden met belanghebbenden op, maar ook in de nabijheid van de bouwlocatie. 

Onze wetgeving houdt daar tot op zekere hoogte nog steeds rekening mee. De Arbeidsomstandighedenwet kortweg Arbowet besteedt aandacht aan dit aspect. In artikel 10: ‘’Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers doet verrichten in een bedrijf of een inrichting of in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Arbobeleid