5 Why methode om grondoorzaak te achterhalen

5 x waarom

Five times why is een methode om te komen tot de hoofdoorzaak van een probleem. De methode is ontwikkeld door Sakichi Toyoda bij het Japanse autobedrijf Toyota. Doel was om niet op symptoomniveau te blijven steken bij procesverbeteringen, maar de werkelijke achterliggende oorzaken te achterhalen.

De basis van deze methode bestaat uit het stellen van ‘waarom’-vragen. Dit net zo lang tot verder vragen geen zin meer heeft of de basisoorzaak is gevonden of omdat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de vraag te beantwoorden. Belangrijk is om te weten hoever doorgevraagd moet worden om tot een goed beeld van de grondoorzaken (root causes) van het ongeval te komen.

Voor iedere root cause kan de 5 WHY worden toegepast om vervolgens de juiste maatregelen te bepalen. Het aantal keer dat deze ‘waaromvraag’ gesteld kan worden, is afhankelijk van de oorzaak. Dit is verschillend. Echter met vijf keer blijken de root causes meestal wel gevonden te zijn.

Tegenwoordig wordt de methode onder andere gebruikt in KaizenLean en Six Sigma.

Het idee achter de techniek is eenvoudig: bij vijf keer een ‘waarom’-vraag stellen, zal de oorzaak van het probleem meestal duidelijk zijn. Met de techniek kunnen...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Arbobeleid