Brandvertragende kleding: aanschaf, gebruik en onderhoud

Als uit de RI&E blijkt dat restrisico's niet voldoende met bronmaatregelen worden afgedekt, komt brandwerende kleding in zicht. De keuze voor de juiste soort brandwerende kleding is daarbij van groot belang.

Richtlijn PBM's
PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) zullen in risicovolle situaties moeten worden aangewend. Op enkele uitzonderingen na vallen alle PBM’s onder de Richtlijn 89/686/EEG. Deze Richtlijn beschrijft de verplichtingen van producenten van PBM’s. Producenten moeten aantonen dat ze voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen die in deze Richtlijn zijn opgenomen. In Nederland is de Richtlijn PBM’s opgenomen in de Warenwet. De fundamentele voorschriften uit de Richtlijn PBM’s worden als het ware technisch vertaald in een groot aantal Europese (en inmiddels ook ISO) productnormen. Conformiteit met de vereisten uit deze geharmoniseerde normen geeft een ‘vermoeden van overeenstemming’ met de fundamentele voorschriften uit de Richtlijn.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar