Whitepaper - 10 tips om veilig gedrag te bevorderen

Whitepaper - 10 tips om veilig gedrag te bevorderen

Uit studies is naar voren gekomen dat veilig gedrag voorspeld wordt uit twee belangrijke zaken: de motivatie om veilig te willen werken en de kennis en vaardigheden die nodig zijn om veilig te kunnen werken. Gedragsverandering is het sleutelwoord.

De Whitepaper Gedrag veiliger maken gaat over gedrag. Hoe kun je gedrag beïnvloeden zodat werknemers veiliger gaan werken? Drie aspecten spelen hierbij een rol: techniek, organisatie en gedrag. Deze vertonen een grote onderlinge samenhang.

De tips in deze Whitepaper lijken soms erg voor de hand liggend. Toch wordt er vaak anders gehandeld in organisaties. Ook wordt duidelijk dat het veranderen van gedrag echt niet gemakkelijk is, zeker niet bij oudere werknemers.

Inhoudsopgave

  • Gedrag veiliger maken
  • Drie aspecten van veiligheid: techniek, organisatie en gedrag
  • De samenhang tussen techniek, organisatie en gedrag
  • Redenen voor onveilig gedrag
  • Gedrag veranderen
  • Manieren van denken zijn lastig te beïnvloeden
  • 10 tips voor verbetering van veilig gedrag
  • Conclusie
  • Bronnen

Het volledige artikel is te downloaden in de vorm van een whitepaper.

Arbobeleid