Basisrisicofactoren in de RI&E is zowel een kans als bedreiging

Nieuwe regels RI&E is zowel een kans als bedreiging

Onveilige situaties kunnen structureler en systematischer worden aangepakt door basisrisicofactoren goed te benoemen. Dit gaat verder dan alleen symptoombestrijding en is een nieuwe eis aan de RI&E.  

Sinds 1 juli 2022 gelden nieuwe toetscriteria die aan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden gesteld. Een heel belangrijke daarvan is dat in de RI&E niet meer mag bestaan uit het opsommen van symptomen, maar dat bij de risico’s ook gekeken moet worden naar de achterliggende oorzaken (basisrisicofactoren) die aan die symptomen ten grondslag liggen.

Wanneer deze meer structurele zaken niet benoemd worden, bestaat een grote kans dat het management alleen de genoemde concrete (onveilige) werksituaties aanpakt en de achterliggende oorzaken laat liggen, waarmee de niet-herkende (onveilige) situaties blijven bestaan. En erger nog: als gevolg van het voort laten bestaan van de achterliggende structurele oorzaken, ontstaan opnieuw gevaarlijke situaties op de werkvloer waaruit risico’s kunnen voortkomen.

Basisrisicofactoren

Deze basisrisicofactoren (BRF’s) zijn de meer structureel aanwezige grondoorzaken van feitelijk onveilige en/of ongezonde situaties. Deze basisrisicofactoren zijn...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Arbobeleid