VGM-verantwoorde arbeidsmiddelen

Wat doe je als er een boormachine stuk gaat? Gewoon naar de bouwmarkt gaan is een optie en in de praktijk zal dat vaak gebeuren. Toch zou een VCA-gecertificeerd bedrijf het grondiger aan moeten pakken. De VCA-lijst wijst daarbij de juiste weg.

‘Er staat toch ook een CE-keurmerk op de boormachine die ik bij de bouwmarkt koop?’, hoor ik u al zeggen. Als het goed is, is dat inderdaad het geval. Maar die CE-markering is geen keurmerk. Zij geeft alleen aan dat het product is getest volgens Europese specificaties. Is het daarmee ook geschikt voor gebruik door uw monteurs? Op grond van de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor arbeidsmiddelen die aan het personeel ter beschikking worden gesteld. Los van de regels uit het Arbobesluit, waarin het nodige over dit onderwerp wordt beschreven, helpt de VCA ons concreet op weg bij het beantwoorden van deze vraag. Bij 10.1 wordt ons namelijk gevraagd of we gebruik maken van VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM.

Wat zijn nu die VGM-verantwoorde arbeidsmiddelen en hoe kom je tot een goede keuze? In het Arbobesluit staat onder meer dat een arbeidsmiddel voorzien moet zijn van een CE-markering, vergezeld van een EG-verklaring...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

per jaar

Arbeidsmiddelen