Het gevaar van boormachines en -opstellingen

Herzien in mei 2017

Met boormachines worden handboormachines en -boorhamers bedoeld. Booropstellingen zijn niet-draagbare tafelboor-, langgat-, deuvel- en andere boormachines. Werken met boormachines en booropstellingen op het werk lijkt veilig en gemakkelijk. Veel mensen gebruiken immers thuis ook een boormachine. Toch belanden nog te veel mensen door werk met boormachines op de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.

Risico's
Uit ongevalanalyses (Storybuilder) blijkt dat bij boormachines en booropstellingen de sneldraaiende boor tot twee belangrijke risico's leidt.
Ten eerste kan de boor haren, kleding, sieraden of vingers grijpen. Dit risico is genoemd bij 67% van de ongevallen uit Storybuilder.
Ten tweede kan de boor van alles met kracht laten wegspringen. Denk daarbij aan spanen, spetters koelvloeistof en delen van het werkstuk of van de machine. Dat kan onder meer leiden tot oogletsel.

Maatregelen
Controleer de boor voor je hem voor het eerst die dag gebruikt. Kijk daarbij onder meer naar de werking van de afschermkap, de uitlijning en het eventueel aanlopen van draaiende delen. Laat een kapotte boor repareren vóór gebruik. Laat afdelingschefs toezicht houden op veilig gebruik van...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Arbeidsmiddelen