Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Eindelijk is duidelijk wanneer de langverwachte ISO-norm voor arbomanagementsystemen wordt gepubliceerd. Op 30 november 2017 is de zogenaamde ‘FDIS-versie’ gepubliceerd. FDIS staat voor ‘Final Draft International Standard’. De stemming over de acceptatie hiervan loopt tot 25 januari 2018. Uitgaande van een positieve stemming is de publicatie dan in februari/maart 2018. Op de FDIS-versie kunnen geen inhoudelijke commentaren meer worden ingediend en is, met uitzondering van eventuele tekstuele verbeteringen, dus de eindversie. In dit artikel wordt de ontwikkeling toegelicht en inzicht gegeven in het belang van ISO 45001 en belangrijke veranderingen ten opzichte van OHSAS 18001.

Waarom was er nog geen ISO-norm?

Een ISO-norm wordt alleen ontwikkeld wanneer er draagvlak is voor een dergelijke norm. Door allerlei politieke redenen ontbrak dit draagvlak. De ILO (International Labour Organization) was bijvoorbeeld een tegenstander omdat deze een eigen standaard heeft voor arbomanagement. Bij werkgeversorganisaties was er de angst dat een ISO-norm zou leiden tot verplichte certificatie. Vakbonden waren bang dat een ISO-norm door het bedrijfsleven zou worden gebruikt om af te komen van harde prestatie-eisen. Omdat er bij individuele bedrijven wel behoefte was aan een norm voor een arbomanagementsysteem is de OHSAS 18001 ontwikkeld, deze is door een aantal Nationale normalisatie-instituten als nationale norm geaccepteerd. De wereldwijd brede toepassing van OHSAS 18001 heeft er toe geleid dat het draagvlak voor een ISO-norm er nu wel is.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar