Protocol werken bij warm weer

Door pas bij het oplopen van de temperaturen deze discussies te beginnen, is men voor het treffen van bepaalde maatregelen te laat en kan het voorkomen dat door de hele organisatie heen ad hoc ongelijke maatregelen worden genomen. Bovendien geldt dat volgens de Arbowetgeving werkgever en werknemer met elkaar afspraken dienen te maken over wat wel en wat geen werkbare situatie is. Hierbij bespreken ze welke maatregelen kunnen worden genomen en welke middelen kunnen worden ingezet om het werk qua klimaat werkbaar te houden.

Dit artikel is alleen te lezen voor abonnees.

Bent u al abonnee? Log hier in