Zwart-wit-denken handhavers leidt tot onnodige en onrechtmatige boetes

zwart-wit-denken en handelen van de overheden, die tot onnodige of onrechtmatige sancties

Toezicht en handhaving genieten de afgelopen jaren een brede belangstelling. Na het incident bij Chemie-Pack Moerdijk in 2011 en de problemen bij Odfjell Terminals Rotterdam in 2012/2013 is de roep van de politiek en de maatschappij om strikter toezicht en strengere handhaving steeds sterker geworden.

Uit diverse rapportages, waaronder de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, bleek dat er nog veel valt te verbeteren in het toezicht op risicovolle bedrijven. ‘Meer inspecties, hogere boetes, vaker sluiten’, onder deze kop deed het Financiële Dagblad op 2 oktober 2013 verslag van de presentatie van een nieuw handhavingsbeleid bij chemiebedrijven door de staatssecretaris van Milieu. En op tal van andere terreinen - van voedselhygiëne tot verkeersveiligheid - is dit de gebruikelijke reactie van bewindvoerders op nalevingstekorten.

Helaas moeten wij constateren dat de overheden hierin de mate van proportionaliteit, subsidiariteit en doeltreffendheid, totaal uit het oog lijken te hebben verloren. We hebben recent veel voorbeelden gezien van de gevolgen van dit beleid.

Neem de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Onlangs nog het schrijnende voorbeeld van een huisvrouw...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Opinie