De opleidingseisen van de RI&E-toetsers zijn vervallen: een achteruitgang

Bijscholing essentieel voor goede RI&E

In het nieuwe certificeringsstelsel is de eis van een gevolgde vakopleiding en de verplichting tot bij- en nascholing vervallen. Een pleidooi om dit terug te draaien.

Vanaf 1 juli 2022 gelden andere eisen aan de certificaathouders die een RI&E mogen toetsen. Voorheen moest het toetsen van de RI&E worden gedaan door een gecertificeerde arbokerndeskundige hierna kortheidshalve AKD genoemd.

Bij de initiële certificering was een vakdiploma vereist op een van de vier hoofd-arbodomeinen: hogere veiligheidskunde (HVK), arbeidshygiëne (AH) of arbeids- en organisatiekunde (A&O) of bedrijfsgeneeskunde (BG).

Dat was en is ook logisch. Immers bij het toetsen van de RI&E moet goed gecontroleerd worden of de risico’s van de arbeidsbelastende factoren door de uitvoerder van de RI&E goed in kaart zijn gebracht (de inventarisatie) en op de juiste grootte zijn gewogen (de evaluatie) en of er de juiste maatregelen zijn geadviseerd (plan van aanpak) om die risico’s tot een aanvaardbaar laag niveau terug te brengen.

Als toetser moet je dan wel verstand van die arbeidsbelastende factoren hebben en van juiste maatregelen om die risico’s te reduceren. Daarbij hebben met name de (collectieve)...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Opinie