Elektromagnetische Velden bij metaalbewerking

Dat bij lassen sterke elektromagnetische velden vrijkomen die schadelijk zijn, is bekend. We dragen niet voor niets laskappen en -brillen om onze ogen en huid te beschermen. Maar we zijn ons niet vaak bewust dat er ook elektromagnetische velden vrijkomen die niet zichtbaar zijn of af te schermen zijn met kleding of lasbrillen. Om ons daarvoor te beschermen zijn bij sommige lasprocessen extra maatregelen nodig. Bij inductie-verwarmen en -inductie-smelten kan de blootstelling aan elektromagnetische velden te hoog zijn.

Sinds vorig jaar is er in Europa een nieuwe richtlijn (2013/35/EC) in werking getreden om werknemers tegen te sterke elektromagnetische velden te beschermen. Deze velden zijn vergelijkbaar met de velden van radio-omroepzenders voor de midden en lange golf of vergelijkbaar met de velden van bijvoorbeeld hoogspanningslijnen. De richtlijn geeft grenswaarden voor de blootstelling aan elektromagnetische velden en geeft aan wat de werkgever allemaal moet organiseren.

Invloed op je lichaam

Te sterke elektromagnetische magneetvelden van onder andere lasapparatuur kunnen in het lichaam elektrische stromen veroorzaken die onder andere kunnen leiden tot spierstimulatie of een...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Arbeidsplaatsen