Natuur op de bouwplaats, bouw natuurinclusief

Alexandra Haan aan het werk

Mensen worden zich steeds meer bewust dat bouwprojecten impact hebben op het landschap en de flora en fauna. Het verlies aan biodiversiteit wordt steeds zichtbaarder. Bouwen moet daarom natuurinclusiever. Hoe je dat doet, lees je in dit artikel. Bekijk de foto's in de bijlage. 

Biodiversiteit

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Toch is er nog veel natuur om ons heen te vinden die zich zelfs in de woon- of werkomgeving manifesteert. Ook op bouwterreinen, waar over het algemeen hard gewerkt wordt en regelmatig van alles op de schop gaat, komen planten en dieren voor die een bijdrage kunnen leveren aan een soortenrijke natuur.

Sommige soorten zijn groot, kleurrijk of luidruchtig en daardoor best opvallend, maar sommige zijn nietig, met schutkleuren en zeer zwijgzaam waardoor zij nauwelijks worden opgemerkt. Sommige plant- of diersoorten zijn bij wet beschermd maar andere niet; ondanks dat enkele van die onbeschermde soorten toch op een Rode Lijst staan omdat het helemaal niet goed met ze gaat. Met enkele soorten gaat het zo slecht dat niet alleen de individuen zelf, maar tevens hun leefgebied beschermd is en moet worden ontzien.

Eveneens voor soorten die niet beschermd...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Arbeidsplaatsen