Whitepaper PGS 15: normen en richtlijnen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Whitepaper PGS 15: normen en richtlijnen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is aan allerlei eisen verbonden. In de speciale richtlijn PGS 15 staan de normen en voorschriften opgesomd voor de brand-, arbeids- en milieuveiligheid.

Er worden steeds meer gevaarlijke stoffen opgeslagen, maar hiermee nemen ook de risico’s voor de werknemers en de omgeving toe. Maatregelen (die aan regels zijn gebonden) zijn daarom noodzakelijk. De PGS 15, die in september 2016 is gepubliceerd, geeft aan hoe de opslag van reservevoorraden dient plaats te vinden. De richtlijn is bindend en heeft wetskracht.

Deze whitepaper legt uit wat een instantie of bedrijf moet doen als het gasflessen, chemisch afval en allerlei andere gevaarlijke stoffen in huis heeft.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Belangrijke uitgangspunten van de PGS 15

3. Toepassingsgebied PGS 15

4. PGS 15 geldt alleen voor reservevoorraden, niet voor werkvoorraden

5. Wanneer heeft een bedrijf met PGS 15 te maken?

6. Twee situaties worden onderscheiden

7. Een opslagvoorziening binnen een bedrijfsgebouw waarin de primaire

activiteiten van het bedrijf plaatsvinden

8. Een opslagvoorziening aanpalend aan of los van het bedrijfsgebouw

            8.1 Drempelwaarden waarboven beschermingsniveaus gelden

            8.2 Beschermingsniveaus

            8.3 Scheiding tussen de vakken

            8.4 Product- en bluswateropvangcapaciteit

            8.5 Brandwerendheid opslagvoorziening

            8.6 Koopmansgoederen en aanverwante stoffen

9. Gasflessen

10. Gelijkwaardigheidsbeginsel en gemotiveerd afwijken

11. Activiteiten in de opslagvoorziening

12. Ongewenste combinaties