Veilige omgeving met een BLVC-plan

Een bewuste bouwer zorgt niet alleen voor veiligheid binnen de hekken van een project, maar ook voor een veilige omgeving. Daarom stellen steeds meer gemeenten een BLVC-plan verplicht. In dit artikel vindt u een leidraad voor het opstellen van zo’n plan.

Daar waar het Veiligheids- en Gezondheidsplan Uitvoeringsfase zich beperkt tot de grenzen van een bouwproject, valt het Bereikbaarheid-, Leefbaarheid-, Veiligheid- en Communicatieplan, oftewel BLVC-plan, juist buiten deze grenzen. Gedurende de realisatie van een bouwproject worden gemaakte afspraken en te nemen maatregelen met bijbehorende verantwoordelijkheden van genoemde aspecten vastgelegd. Een omgevingsmanager kan in dit geval uitkomst bieden en vervult veelal de schakel tussen aannemer en de diverse stakeholders waarmee de uitvoerende partij mee te maken heeft.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar