Stof en de wettelijke verplichtingen

De aard, mate en duur van de blootstelling van stof moet worden bepaald voor het inschatten van de risico's.
Werken met stof kan behoorlijke risico’s met zich meebrengen, zowel op de korte als de lange termijn. Welke risico's zijn er en waarom blijft bijvoorbeeld longbeschadiging door kwarts doorgaan, ook al stopt de blootstelling? Lees het in dit uitgebreide artikel over (de wettelijke verplichtingen bij) werken met stof.

Al eerder plaatsten wij een aantal artikelen over stof. Dit is het vierde artikel in de reeks van vijf. De komende week volgt nog een artikel over het risico op stofexplosies.

Wettelijke verplichting en gevalideerde methodes

De aard, mate en duur van de blootstelling aan stof moet worden bepaald om de risico's te kunnen inschatten.

In het Arbobesluit wordt gesteld: met betrekking tot de aard van de blootstelling wordt in elk geval vastgesteld aan welke gevaarlijke stoffen werknemers worden of kunnen worden blootgesteld, wat de gevaren zijn die aan die stoffen zijn verbonden, in welke situaties blootstelling zich kan voordoen en op welke wijze blootstelling kan plaatsvinden. Ook dient de aard, de mate en de duur van die blootstelling te worden beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar