Safety en security: synergie of spanningveld?

In de samenwerking tussen safety en security valt nog veel winst te behalen wanneer minder in eilandjes wordt gedacht: Safety + Security = Synergie.

In het Nederlands betekenen de woorden Safety en Security allebei veiligheid. Toch bedoelen we er verschillende dingen mee.

Bij security gaan we ervan uit niet iedereen het goed op heeft met de andere mensen en dat we ons tegen de bedoelde schade daarvan willen beschermen. Bij safety denken we aan het beschermen tegen onbedoelde schade, denk aan bijvoorbeeld aan ongevallen of blootstelling aan gevaarlijke stoffen die op termijn gezondheidsschade veroorzaken.

De gemeenschappelijke noemer in security en safety is ‘beschermen tegen letsel en schade’. In veel bedrijven werken safety- en securitymensen nauw met elkaar samen, soms zelfs in eenzelfde afdeling HSSE: Health, Safety, Security and Environment.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar