Ongevalsanalysemethodes: welke zijn er en hoe gebruik je ze?

Ongevalsanalysemethodes

In deze reeks artikelen wordt ingegaan op enkele ongevalsanalysemethodes. Dit in het kader van aanpak van de Nederlandse arbeidsinspectie (NLA) vanaf 1 januari 2022 dat in veel situaties bedrijven bij een ongeval zelf een onderzoek daarnaar mogen doen en daarover een werkgeversrapportage mogen opstellen inclusief een verbeterplan. Zie hierover het eerder gepubliceerde artikel. 

In een nieuwe reeks artikelen gaat Arbeidsveiligheid.net hulpmiddelen aanbieden om zelf dit ongevalsonderzoek te doen. 

 

Eerst enkele algemene uitgangspunten

Ongeacht welke analysemethode wordt gebruikt, belangrijk is een gedegen voorwerk: een goede feitenverzameling. Met onvoldoende feitenmateriaal heeft een analyse niet veel zin, omdat de uitkomsten dan onbetrouwbaar zijn. 

Een ongevallenanalysemethode biedt structuur en kan voorkómen dat een onderzoeker met een tunnelblik naar een ongeval kijkt. Met zo’n methode is het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken naar het incident te kijken. 

Een methodiek of instrument is in feite een gestructureerde methode om een ongeval te onderzoeken. Veel methoden sturen de onderzoeker met behulp van gidswoorden, checklisten, stroomschema’s en scenariobeschrijvingen. In...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Arbobeleid