Werkplekinspecties: de kwaliteit en effectiviteit beoordelen en verbeteren

Inspecties en observaties goed doen

Hoe kan je de kwaliteit en effectiviteit van inspecties en observaties beoordelen en verbeteren? De werkplekinspectie is een praktisch hulpmiddel om veilig en gezond werken op de werkplek te bevorderen.

Woordenboek De Dikke Van Dale definieert ‘toezicht’ als:

Het waken dat een persoon of zaak zich gedraagt of bevindt, dat een handeling geschiedt, overeenkomstig een bepaalde norm.

Aan het aspect toezicht moet een bedrijf in voldoende mate invulling geven. Dit klinkt gemakkelijk maar is het in vele gevallen niet.

Een incident met de dood tot gevolg, blijvende invaliditeit of ziekenhuisopname moet binnen 24 uur worden gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Onze overheid behoudt het recht om het incidentenonderzoek aan het bedrijf over te laten of het zelf te onderzoeken.

In een aantal gevallen loopt de NLA vier aspecten na. Beter bekend als de matigingsgronden. Met een wijziging in haar beleid benadert de NLA het ook wel op een ander manier. Hierbij moet het bedrijf waarbinnen het incident heeft plaatsgevonden, aantonen dat het er alles aan doet om herhaling te voorkomen. Zie voor verdere toelichting artikel: Nieuwe werkwijze ongevalsonderzoek van kracht...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

per jaar

Managementsystemen