Veiligheidsmanagementsystemen

Artikel herzien in 2014

Wat is een veiligheidsmanagementsysteem? Een algemene inleiding op het begrip.

Inleiding

Ieder bedrijf in Nederland moet een arbobeleid voeren. Een bedrijf mag in principe zelf invulling geven aan dit beleid, zolang het maar in lijn is met de heersende wetgeving. Het kan heel praktisch zijn om dit beleid een bepaalde structuur mee te geven. Een dergelijke structuur kan een veiligheidsmanagementsysteem bieden. Een veiligheidsmanagementsysteem is dus geen wettelijke verplichting, maar kan wel een aantal wettelijk verplichte elementen bevatten.

Doelstelling van een veiligheidsmanagementsysteem

Het doel van een veiligheidsmanagementsysteem is het bieden van een structuur voor het voeren van een beleid dat erop is gericht om veilig te werken. Ofwel: 'het reguleren van de bedrijfsprocessen op een zodanige wijze dat veiligheidsrisico’s voor personeel van het bedrijf en derden constructief worden voorkomen of worden beheerst'.

Met een veiligheidsmanagementsysteem is inzichtelijk welke veiligheidsrisico’s binnen een bedrijf kunnen ontstaan, op welke manier je veilig kunt werken, en is bovendien meetbaar of daadwerkelijk veilig wordt gewerkt.

Werkwijze/proces

Een...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Managementsystemen