ISO 45001: managementsysteem voor gezond en veilig werken

ISO 45001: managementsysteem voor gezond en veilig werken

We kennen vele soorten organisaties. Elke organisatie is feitelijk niets meer of minder dan een stelsel van meerdere relaties. Deze relaties zijn vaak nauw verweven en beïnvloeden elkaar direct of indirect. In dit stelsel worden doelen nagestreefd, individuele doelen én gemeenschappelijke doelen.

Mensen proberen in een organisatiestructuur relaties terug te brengen tot een duidelijk en logisch patroon. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen de gestelde doelen wil realiseren omdat er sprake is van een overkoepelend gemeenschappelijk belang. De vraag is uiteraard of dit daadwerkelijk zo is.

Want welke belangen hebben de diverse stakeholders? En hoe kunnen wij richting en sturing geven aan die relaties zodat we de ultieme doelstelling(en) realiseren?

Diezelfde vraag kan gesteld worden bij de relaties binnen een leveringsketen. Leveringsketens worden steeds langer, minder transparant en complexer. De risico’s nemen naar verhouding toe.

Voor het borgen en beheren van een leveringsketen is bepaalde mate van regie essentieel, niet alleen van uit het oogpunt van (product)kwaliteit maar ook vanuit het oogpunt van milieu en veiligheid, gezondheid en welzijn. De noodzaak van ketenborging...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Managementsystemen