Gezondheid van brandweermensen op lange termijn

Recentelijk zijn er berichten verschenen over de gezondheidsrisico’s van brandweermensen op langere termijn door blootstelling aan schadelijke rookgassen (stoffen en dampen) tijdens en na oefeningen en daadwerkelijke repressieve inzetten. In de internationale literatuur wordt zelfs gesproken over een substantiële verkorting van de verwachte levensduur met acht jaar. Deze berichtgeving heeft bij de brandweerkorpsen in Nederland voor behoorlijke onrust gezorgd.

Deze onrust is zeer begrijpelijk. Duidelijk is dat brandweermensen vergeleken met veel andere beroepen grotere risico’s lopen. Brandweermensen gaan immers juist naar situaties toe waar anderen vandaan vluchten. Dit geldt ook voor politiemensen die de brandweer assisteren door het afzetten van de omgeving van het brandende object. Vanuit de brandweer worden zij niet zonder reden soms spottend ‘de blauwe meetbuisjes’ genoemd

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar