Voorzichtig weer aan het werk? Neem deze maatregelen

Update: 17 september 2020
Welke coronavoorzorgsmaatregelen zijn effectief? Voorkom dat werknemers elkaar besmetten.

Steeds meer bedrijven schalen voorzichtig het aantal mensen op de werkvloer op. Het is uiteraard niet de bedoeling dat werknemers elkaar onderling gaan besmetten. Daarom moeten er diverse voorzorgsmaatregelen worden genomen waarvan frequent schoonmaken en afstand houden er slechts twee zijn.

 

Extra ventilatie 


Zorg voor extra ventilatie zodra de bezetting op de werkvloer toeneemt. Dit kan door frequenter te luchten (regelmatig ramen en deuren tegen elkaar open zetten). Of bij mechanische ventilatie door het ventilatiesysteem eerder aan te zetten en in een hogere stand. Zorg dat de filters schoon zijn.

Bij gebruik van een mechanisch ventilatiesysteem met recirculatie is het advies om deze recirculatie uit te zetten om te voorkomen dat eventuele virussen (van medewerkers die de besmetting bij zich dragen maar dat niet weten en geen klachten hebben) via het recirculatiesysteem door het gehele gebouw verspreid worden. 

 

Dichtheid van het aantal mensen voorlopig laag houden

Dat kan door verschillende maatregelen: 

 • Het aanpassen van werktijden waardoor het aantal aanwezige medewerkers laag blijft.
 • De openingstijden van de werkruimtes verlengen waardoor medewerkers meer gespreid over de dag kunnen gaan werken en daardoor het aantal aanwezige medewerkers vermindert. De openingstijden van de gebouwen eventueel uitbreiden naar 6 of 7 dagen.
 • Medewerkers mensen afwisselend thuis te laten werken.
 • Meer werken met bijvoorbeeld teleconferences, beeldbellen, webinars.
 • De bezettingsgraad van vergaderruimes, kantines et cetera laag houden.
 • In gangen aanbrengen van belijning. Door mensen in dezelfde richting te laten lopen, komen ze minder snel te dicht bij elkaar.
 • Liefst niet de lift gebruiken. Sowieso niet met meer mensen de liften tegelijkertijd gebruiken. Waarschuwingstekens aanbrengen op de liftdeuren om medewerkers te attenderen niet samen in liften te stappen.

 

Bepaalde groepen werknemers onder wie onderhoudsmonteurs, chauffeurs van vrachtwagens, vertegenwoordigers en accountmanagers zijn potentiële verspreiders van besmettingen. Zij komen bij veel bedrijven. Rond deze groepen speciale maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door de vrachtwagenchauffeurs die goederen komen brengen een aparte koffiehoek aan te bieden en niet in het bedrijfsrestaurant. Regel ook een aparte toiletvoorziening voor hen.

Groepjes mensen die altijd in dezelfde samenstelling bij elkaar komen, vormen een minder groot probleem.

 

Wat als een onderlinge afstand van 1,5 meter niet haalbaar is?

Als het qua werk niet mogelijk is om voldoende afstand van elkaar te houden, dan kunnen andere maatregelen getroffen worden om de overdrachtskans te verminderen.

 

Werken met schermpjes

Bijvoorbeeld doorzichtige perspex of plexiglasschermen plaatsen of ophangen. Deze schermen worden al gezien in productieruimtes en winkels, de zogenoemde corona shields.

Bij medewerkers die dicht naast elkaar moeten werken (bijvoorbeeld aan transportbanden en productielijnen) dan de schermpjes tussen hen in hangen op hoofdhoogte.

Ze zijn ook inzetbaar in kantoorruimtes en bij balies. Bij balies wordt het scherm recht voor de medewerker geplaats, in kantoorsituaties waarbij mensen tegenover elkaar zitten eveneens recht voor de medewerker. Als er gewerkt wordt met een zit-stabureau dan moet het scherm mee omhoog en omlaag gaan anders hebben zij minder effect.

 

Gebruik van mondkapjes

Wanneer voldoende afstand houden niet kan en ook het plaatsen van schermpjes tussen medewerkers niet werkzaam is, dan kan het dragen van mondkapjes noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan situaties dat twee medewerkers naast elkaar in een vrachtwagencabine zitten. Of dat medewerkers reparatie- of montagewerk samen moeten uitvoeren en daarbij onvoldoende afstand kunnen houden.

Zie onderaan deze notitie nadere informatie over mondkapjes. 

 

Contactoppervlaktes vaak schoonmaken


Zeer frequent schoonmaken. Vooral deurklinken, de knopjes van de koffieautomaat, lichtknoppen, balies, toiletten en trapleuningen zijn verzamelplekken van bacteriën. Ook vingerscanners en pinautomaten zijn bronnen van viezigheid.

Bij flexplekken geldt dit voor de toetsenborden en muizen. Zorg dat middelen zoals handzeep, papierhanddoeken en desinfectiemiddelen gemakkelijk voorhanden zijn en goed in het zicht staan. Medewerkers kunnen dan zelf ook meerdere malen per dag de eigen werkplek schoonmaken. 

 

Desinfectiemiddelen

Gebruik als desinfectiemiddel bij voorkeur middelen met 70% ethanol. Hogere en lagere concentraties ethanol zijn minder tot niet effectief. Ook isopropanol (IPA, Isopropylalcohol) is minder effectief.

Bij het gebruik van ethanolhoudende middelen, voorkómen dat dampen van ethanol worden ingeademd. Dat kan door het desinfectiemiddel niet te sproeien of te vernevelen met spuitbussen of plantenspuiten, maar te gebruiken met vochtige doekjes of gels.

 

Toiletgebruik

Bij ontlasting eerst het deksel sluiten voordat wordt doorgespoeld. Dit om te voorkómen dat aerosolen die mogelijk het virus bevatten vanuit de wc-pot, kunnen ontsnappen. 

Bij toiletten regelen dat de (afzuig)ventilatie na het gebruik van het toilet nog enige tijd aan blijft staan (zoals dat in badkamers vaak gedaan wordt) om eventueel vrijgekomen aerosolen en deeltjes (en daarmee het kiemgetal) verder te verlagen.

Maak bij alleen een plas bij voorkeur gebruik van urinoirs.

Hang geen handdoeken op om handen aan af te drogen, maar leg papieren doekjes neer. Die kunnen gelijk worden weggegooid.

 

Het ‘kiemgetal’ naar beneden brengen

In ruimtes waar toch veel mensen moeten verblijven, kunnen aanvullende maatregelen worden genomen om de concentratie van micro-organismen die in de lucht zweven te reduceren. Denk daarbij aan wachtkamers bij zorginstellingen en bij huisartsen, aan ruimtes waarin toch al weer meer mensen bij elkaar komen zoals leslokalen bij scholen die weer open gaan, conferentie- en vergaderruimtes en bedrijfskantines  die voorzichtig weer gebruikt gaan worden.

In die ruimtes kan wanneer er mensen aanwezig zijn, een mobiele filterunit geplaatst worden die de lucht recirculeert via HEPA-filters en zo voortdurend de concentratie aan micro-organismen in de ruimte verlaagt.

Voor het direct aanhoesten tussen mensen helpt dit  niet, maar wel voor de indirecte besmetting via de ruimtelucht. Vanwege de mogelijke geluidshinder die de unit kan veroorzaken moet mogelijk gekozen worden voor een beperkte recirculatie.

Wanneer er geen mensen in de ruimte zijn (bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze en 's nachts) kan de installatie wat worden opgetoerd.

Er kan ook worden gekozen om ’s nachts en in het weekend gebruik te maken van UV-lampen.

 

Voor medewerkers die thuis werken

 • Zorg voor een goede ergonomische beeldschermwerkplek.
 • Probeer het werk goed te structureren qua tijd. Zorg bij het thuiswerk ook voor voldoende ‘vrije tijd’ zodat het werk niet de hele privésituatie gaat overheersen.
 • Stem de activiteiten goed af met de huisgenoten qua plaats in het huis, tijden, ‘gezinsactiviteiten’ enz.

 

Mondkapjes

Als er mondkapjes worden gebruikt, geldt het volgende. Er zijn verschillende types mondmaskers :

 • Maskers ter voorkoming van besmetting naar anderen: chirurgische maskers. Deze zorgen dat bij hoesten en dergelijke de daarbij vrijkomende druppeltjes grotendeels binnen dat mondmasker blijven, waardoor de kans op besmetting van anderen sterk wordt verkleind.
 • Maskers ter voorkoming dat je zelf besmet wordt: FFP3-filtermaskers (Filtering Facepiece Particle klasse 3, de hoogste klasse). Die zijn in het algemeen bij het grote publiek niet nodig, maar wel bij mensen die zieke geïnfecteerde patiënten verzorgen. Soms wordt daarbij ook gekozen voor FFP2 filtermaskers. Het vangstrendement van deze is echter minder groot dan van FFP3-maskers en geeft dus een lagere protectie.
 • Daarnaast zijn er Airstreammaskers en volgelaatsmaskers. Deze geven i.h.a. een betere bescherming dan filtermaskertjes, mits er in de volgelaatsmakers dan natuurlijk wel de juiste stoffilters zitten. Maar het dragen van volgelaatstmaskers is fysiek zeer zwaar en bovendien een in veel te zware maatregel: corona is geen marburg- of ebolavisrus die opgekweekt wordt.

 

Het gebruik van mondkapjes luistert erg nauw. Zo moeten het de juiste kapjes zijn, die zowel mond als neus goed afsluiten. Bovendien moeten de kapjes meerdere malen per dag worden vervangen. De frequentie van vervanging is afhankelijk van de omstandigheden (de grootte van de werkruimte, het aantal medewerkers in de directe omgeving, het ventilatievoud van de ruimte).

In ieder geval dienen zij te worden vervangen als de ademweerstand te hoog oploopt. Bedrijven die met de mondkapjes gaan werken, moeten dus een zeer ruime voorraad inslaan. Ook moeten ze de medewerkers goed instrueren over het juiste gebruik. Op- en afdoen luistert nauw.

 

Noodplannen

Controleer of noodplannen in orde zijn voor het geval dat mensen massaal gaan uitvallen. Kunnen vitale onderdelen dan doorwerken?

 

Lees ook:

Draaiboek hoe te handelen bij een uitbraak van het coronavirus

Kies de juiste adembescherming

Tool: corona en de bouw

Tool: corona en de industrie

 

 

Zoekwoorden
corona
1,5 meter
mondkapjes
Mondmaskers
Schoonmaken
veiligheidskundigen
virus
besmetting
infectie

Gevaarlijke stoffen