Blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen (NEN689)

Blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen

In Nederland wordt door circa 1 op de 3 bedrijven regelmatig gewerkt met chemische stoffen. Alleen al binnen Europa zijn er in het kader van de Europese REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) wetgeving circa 21.000 stoffen geregistreerd (dec, 2018). Dat betekent dat zeer veel werknemers werkzaamheden verrichten met veel verschillende stoffen waarbij blootstelling via de huid of via inhalatie kan optreden. Dat deze blootstelling ernstige gevolgen kan hebben blijkt wel uit cijfers van het RIVM.

Na analyse van sterftecijfers uit 2013 bleek dat in dat jaar 4100 mensen zijn gestorven als gevolg van een beroepsziekte, waarvan circa 900 nog werkzaam en circa 3200 gepensioneerd. Voor het merendeel gaat het hierbij om werkgerelateerde kanker (66%).1 Het is dus zeer belangrijk om de blootstelling te beoordelen en doeltreffend te beheersen, zodat medewerkers veilig kunnen werken.

Het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een wettelijke verplichting. Er zijn verschillende manieren om de blootstelling te bepalen, zoals het gebruik van blootstellingsmodellen of het uitvoeren van metingen. Welke methode geschikt is hangt af van de stof...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Gevaarlijke stoffen