Asbest verwijderen kan met minder veiligheidsmaatregelen

Asbest is in sommige situaties minder schadelijk dan gedacht

In bepaalde situaties zijn maatregelen om je te beschermen tegen asbest niet nodig, stellen onderzoekers in een recent rapport. Het betreft bijvoorbeeld omwonenden van een brand en bewoners van woningen die incidenteel worden blootgesteld aan asbest door bewerking van in de woning aanwezig asbesthoudend materiaal. Ook bij het verwijderen van asbestcementdaken blijkt het gezondheidsrisico heel klein. Bij kleinere risico’s passen volgens de onderzoekers minder maatregelen.

In februari 2019 verscheen het rapport 'Inzichten voor proportioneel asbestbeleid. Een onderzoek naar gezondheidsrisico’s in verschillende asbestblootstellings-situaties en de kosten van bijbehorend beschermingsbeleid' van de universiteiten Utrecht en Nijmegen, TNO en de stichting Crisislab.

Dit onderzoek richtte zich op het vaststellen van de blootstellingsrisco’s in een aantal concrete situaties (scenario’s) en het daarbij behorende gezondheidsrisico om vast te stellen wat de kosten en baten zijn van asbestbeschermingsbeleid in verschillende situaties.

De belangrijkste scenario’s waren:

  • Brand in een gebouw waarin asbest aanwezig is met derhalve risico’s voor brandweer en omgeving.
  • Bewerking van niet...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Gevaarlijke stoffen