NEN normen voor elektrotechniek

NEN normen zijn er heel wat op het gebied van elektrotechniek. Voor het installeren en inspecteren van elektrische installaties kunnen diverse normen gebruikt worden. Wat zijn de meest voorkomende normen en welke norm pas je waar toe?

 

 

 

 

De NEN normen die in dit artikel aan de orde komen, zijn: 

  • NEN 1010:2007 + C1:2008 - Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
  • NEN-EN-IEC 61439-1:2011 - Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - deel 1 : algemene regels
  • NEN-EN 60204-1:2006 - Veiligheid van machines – elektrische uitrusting van machines - deel 1: algemene eisen
  • NEN 3140:2011 - Bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanning

NEN normen nader uitgelegd
In Europa zijn minimale afspraken gemaakt over elektrotechnische normen, waar alle lidstaten aan moeten voldoen en deze liggen vast in richtlijnen. Anders dan de benaming doet vermoeden, zijn de Europese richtlijnen wettelijke kaders. In elke lidstaat zijn deze afzonderlijk meegenomen in de eigen wetgeving. Een fabrikant die bijvoorbeeld op een machine een CE-markering aangeeft, impliceert hiermee dat hij aan deze richtlijnen voldoet. Naast richtlijnen/wetgeving dient er ook rekening...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Elektrische veiligheid