Blootstelling aan gevaarlijke stoffen via lucht

Wanneer in de RI&E is vastgesteld dat in een bedrijf of instelling het risico aanwezig is dat werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, heeft de werkgever de plicht de blootstelling nader te beoordelen. In deze bijdrage staat het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen via de ingeademde lucht conform NEN-EN 689 centraal.

Naast het inademen van gevaarlijke stoffen mag niet uit het oog worden verloren dat blootstelling tijdens het werk ook mogelijk is doordat stoffen op de huid (met name van de handen en armen) terechtkomen of door orale opname: via de handen (zeker wanneer er op de werkplek wordt gegeten) of door het inslikken van zwevend stof.

Risico’s
Wanneer uit de RI&E blijkt dat werknemers worden blootgesteld aan schadelijke stoffen, moet de werkgever de blootstelling (laten) beoordelen om het feitelijke risico vast te stellen. Hij moet vervolgens:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar