Goede verlichting is meer dan lichtdesign

NEN-normen van toepassing op LED verlichting

Daar waar mensen werkzaamheden moeten uitvoeren, geldt dat de werkruimte voldoende verlicht moet zijn. Zo staat dat in art. 6.3 van het Arbobesluit. Maar wat is voldoende?

In de Arbeidswet van 1913 stond nog dat het licht van 15 Amsterdamsche Kaarsen voldoende was voor het werk van de kantoorklerk.

Werk en Werktaak → Ogen en Visueelsysteem → Verlichting

Onze oud-minister van SZW Piet Hein Donner gaf aan dat je in wetten geen getalswaarden moet neerzetten als deze een regelmatige update behoeven. Hetgeen in normen staat vermeld, voldoet aldus Donner aan de “stand der wetenschap en techniek”. Normen worden - als het goed gaat - elke 5 jaar ge-update. Zo ook wat betreft verlichting.

 

Normen verlichting


Verlichtingsnorm NEN-EN 12464-1


Deze norm de NEN-EN 12464-1 “Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Part 1: Indoor work places” of in gewoon Nederlands: Licht en verlichting, verlichting voor werkruimtes - werkruimtes binnen.

Werkruimte wordt ook vaak vertaald in werkplekken.
De laatste versie van deze verlichtingsnorm is in augustus 2021 verschenen. De term ‘EN’ in de norm betekent dat het hier gaat om een geharmoniseerde Europese Norm. Dus alle aangesloten...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Arbobeleid