Boetebeleid overtreding Wet Arbeid Vreemdelingen van tafel

Tewerkstellingsvergunning vreemdelingen en boetes

Werkgevers die mensen voor zich laten werken van buiten de EU kunnen in aanraking komen met de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav). Die bepaalt dat deze werknemers over een tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) moeten beschikken.

In de praktijk gaat dat vaak fout en de gevolgen kunnen ernstig zijn: er kunnen forse boetes opgelegd worden en een bedrijf kan zelfs worden gesloten. In 2022 heeft de hoogste bestuursrechter het beleid echter iets genuanceerd. In dit artikel zal nader worden stilgestaan bij het (gewijzigde) juridische kader dat geldt.


Breed werkgeversbegrip


De Wav is van toepassing op het laten verrichten van arbeid door vreemdelingen, dat wil zeggen: mensen die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten en ook niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander behandeld moeten worden (concreet: mensen van buiten de EU). Wat vaak mis gaat, is dat er door een werkgever bij buitenlandse arbeidskrachten enkel naar de verblijfsvergunning wordt gekeken (‘right to stay’), maar niet naar het de tewerkstellingsvergunning (‘right to work’).

Een voorbeeld (uit de praktijk) is een Ghanese man die wel over een Italiaans...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Arbobeleid