Werken vanuit een werkbak of -platform hangend aan een hijskraan aan nieuwe regels gebonden

De regels voor werken vanuit een werkbak aan een hijskraan zijn aangescherpt. Lees ze hier.

 

De regels voor het werken vanuit een werkbak of vanuit een werkplatform hangend aan een hijskraan zijn opnieuw (sinds 20 december 2021) aangepast. De inzet van een gecertificeerde veiligheidskundige is niet meer verplicht.

Het werken vanuit een werkbak of een werkplatform hangend aan een hijswerktuig (kraan) is in beginsel verboden. Er moet voor het hijsen en heffen van werknemers ten behoeve van het verrichten van arbeid gebruik gemaakt worden van speciaal daarvoor bestemde arbeidsmiddelen (Arbeidsomstandighedenbesluit art. 7.18).

Is het niet mogelijk deze arbeidsmiddelen (en/of andere meer geëigende werkmethodes) veilig in te zetten voor het verplaatsen van werknemers, dan mogen in uitzonderlijke situaties/omstandigheden niet daarvoor bestemde hijswerktuigen (arbeidsmiddelen) worden ingezet. Dit mag echter alleen indien een zo veilig mogelijke werkplek wordt gerealiseerd en indien passende maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen (e.e.a. overeenkomstig artikel 7.23d van het Arbeidsomstandighedenbesluit).

 

Arbobesluit artikel 7.23d. (vanaf 23 december 2021)

Het gebruik van “werkbakken en werkplatforms” is in Nederland vastgelegd in het Arbobesluit artikel 7...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Arbeidsplaatsen